Năm 2020: Dự án nào sẽ lên ngôi vì được lòng người mua?