NHÀ NGÕ 4 CAO THẮNG. CHÍNH CHỦ, DIỆN TÍCH RỘNG. GIÁ THƯƠNG LƯỢNG.