Chính chủ cho thuê đất công nghiệp 50 năm tại Tân Yên Bắc Giang