KHU ĐÔ THỊ NGHỈ DƯỠNG SINH THÁI NAM ĐÀ LẠT
KHU ĐÔ THỊ NGHỈ DƯỠNG SINH THÁI NAM ĐÀ LẠT

Đức Trọng, Lâm Đồng

01-01-1970