Đo đạc cắm mốc, tính diện tích

13/06/2022 266 tongdaidiaoc.com.vn
image-error

Mục đích của đo đạc cắm mốc

Xác định rõ phạm vi sử dụng đất, nhằm quản lý chặt chẽ quỹ đất đã được giao hoặc cho thuê;

Hạn chế, ngăn ngừa tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai, tạo điều kiện cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức sử dụng đất hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

Làm cơ sở đo đạc lập bản đồ địa chính; kiểm kê, thống kê hiện trạng sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tham khảo quy trình, thủ tục.

Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị xác định lại diện tích đất ở tại Văn phòng đăng ký đất đai.

Nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân.

Trường hợp có nhu cầu nộp hồ sơ tại UBND cấp xã/ phường thì UBND cấp xã/phường nơi có đất là cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai có thẩm quyền.

Địa phương nào đã tổ chức bộ phận một cửa để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính thì việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện thông qua bộ phận một cửa theo Quyết định của UBND cấp tỉnh.

Thành phần hồ sơ 

Đơn xin xác nhận việc trích đo đạc lại đất để cập nhật và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/Đơn đề nghị (theo mẫu) xác định lại diện tích đất ở (theo quy định của Văn phòng đăng ký đất đai);

Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có.

Nếu không đủ điều kiện thì yêu cầu chủ sử dụng đất bổ sung hồ sơ hoặc trả lại hồ sơ và giải thích lý do.

Tổ chức thực hiện đo đạc

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất căn cứ hồ sơ có liên quan và nội dung xác nhận của UBND cấp xã tiến hành lập hợp đồng đo vẽ, lập hồ sơ địa chính theo quy định và thông báo cho người sử dụng đất thời gian xuống kiểm tra, đo đạc thực tế.

Sau khi ký hợp đồng đo vẽ, lập hồ sơ địa chính; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất bố trí cán bộ xuống đo đạc kiểm tra thực tế theo lịch và thiết lập 01 bộ hồ sơ địa chính theo quy định.

Nhận kết quả, xác định lại ranh giới

Sau khi nhận được thông báo về việc đến nhận kết quả đo, người sử dụng đất đến thanh lý hợp đồng và nhận hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Vui lòng xem thêm thông tin tại đây

Có thể bạn quan tâm