Cấp chứng chỉ quy hoạch

13/06/2022 205 tongdaidiaoc.com.vn
image-error

 

Chứng chỉ quy hoạch là gì?

Chứng chỉ quy hoạch là văn bản chứng minh nhà đầu tư được phép sử dụng và phát triển ở một khu vực đất nhất định.

Khái niệm về chứng chỉ quy hoạch cũng đã được quy định rõ trong Khoản 16, Điều 3, Luật quy hoạch đô thị. Cụ thể như sau: 

Theo đó, chứng chỉ quy hoạch là văn bản xác định thông tin và các số liệu liên quan đến 1 lô đất, 1 khu vực nhất định theo đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt. Văn bản này do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

Nội dung chứng chỉ quy hoạch

Các thông tin có liên quan tới lô đất

 • Hệ số sử dụng đất
 • Diện tích lô đất
 • Chức năng sử dụng đất
 • Mật độ xây dựng
 • Chỉ giới xây dựng
 • Chỉ giới đường đỏ
 • Cốt xây dựng
 • Chiều cao tối đa và tối thiểu xây dựng công trình

Các thông tin liên quan khác

 • Bảo vệ môi trường 
 • Kiến trúc và hệ thống hạ tầng kỹ thuật
 • Một số quy định khác theo quy định của luật pháp, thời hạn có hiệu lực của chứng chỉ quy hoạch chi tiết được duyệt.

 

Vai trò của chứng chỉ quy hoạch

 • Là công cụ để kiểm soát sự phát triển, rất quan trọng cho các nhà quy hoạch đô thị.
 • Là công cụ hiệu quả của các cán bộ chịu trách nhiệm ra quyết định liên quan tới phát triển đô thị.
 • Chứng chỉ quy hoạch yêu cầu có:
 • Hồ sơ xin cấp phép/chứng chỉ quy hoạch cho dự án đầu tư/phát triển do cán bộ quy hoạch thuộc cơ quan chịu trách nhiệm liên quan lập nên .
 • Thẩm định kỹ thuật chi tiết minh bạch.
 • Quyết định phê duyệt hoặc từ chối cấp phép, hoặc phê duyệt có kèm điều kiện

Thủ tục, trình tự xin cấp chứng chỉ quy hoạch.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ 

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch (theo mẫu).
 • Giấy tờ chứng minh sử dụng đất hợp pháp (áp dụng đối với trường hợp không có quy hoạch địa điểm) hoặc quyết định và bản vẽ quy hoạch địa điểm được duyệt.
 • Bản đồ khảo sát địa hình theo tỷ lệ 1:500 (kèm theo File bản vẽ Autocad) do đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân thực hiện theo đúng quy định Luật pháp (áp dụng cho các dự án đang sử dụng hoặc có thời gian quy hoạch địa điểm quá 1 năm kể từ ngày địa điểm được phê duyệt).
 • Các tài liệu khác liên quan (nếu có).

Sau đó, tiến hành nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở UBND quận, huyện trong giờ hành chính.

Bước 2: Cán bộ UBND địa phương tiếp nhận hồ sơ

 • Cán bộ sẽ tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:
 • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: Chuyên viên tiếp nhận, lập và giao biên nhận cho người nộp hồ sơ;
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chuyên viên tiếp nhận sẽ giải thích và hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Đồng thời trả lại hồ sơ kèm theo phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ cho cá nhân, tổ chức yêu cầu.

Bước 3: Cấp chứng chỉ quy hoạch

 • Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp quận, huyện sẽ xem xét và Cấp chứng chỉ quy hoạch cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện.

Trên đây, Tổng Đài Địa Ốc đã giải đáp các thắc mắc về chứng chỉ quy hoạch, các quy định liên quan đến chứng chỉ quy hoạch. Hy vọng đã mang lại cho khách hàng những thông tin cần thiết.

Vui lòng xem thêm thông tin tại đây

Có thể bạn quan tâm