Tách thửa, hợp thửa

14/06/2022 237 tongdaidiaoc.com.vn
image-error

 

Tách thửa là gì?

Tách thửa là quy trình phân chia quyền sử dụng đất từ người đứng tên trong sổ đỏ cho một hoặc nhiều người khác. Theo quy định hiện hành, việc tách thửa hay phân chia đất đai là quy trình phân quyền sở hữu đất từ một người đứng tên, chịu trách nhiệm sang cho một hoặc nhiều đối tượng khác nhau. Việc tách thửa đất cần thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật

Đối tượng và điều kiện tách thửa 

Đối tượng áp dụng

  • Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tách thửa đất. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến thực hiện thủ tục tách thửa đất.
  • Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục về tách thửa đất theo quy định của pháp luật

Điều kiện thực hiện

  • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn với đất
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên nhằm đảm bảo thi hành án
  • Vẫn trong thời hạn sử dụng đất
  • Đất không vướng tranh chấp

Quy định về tách thửa của từng loại đất ở Đức Trọng

Khu vực

Diện tích sau khi hình thành thửa mới

Đất ở tại đô thị ( thuộc các phường, thị trấn )

Nhà Phố: diện tích ≥ 40m2 kích thước cạnh tiếp giáp đường đã có tên và hẻm có lộ giới ≥ 10m hoặc đường hẻm còn lại ≥ 4m.

Nhà liên kế có sân vườn: diện tích ≥ 70m2 kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 4,5m đối với đường chính; diện tích ≥ 64m2 kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 4m đối với đường hẻm.

Nhà biệt lập: diện tích ≥ 250m2 và kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 10m đối với đường chính; diện tích ≥ 200m2 và kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 10m đối với đường hẻm.

Biệt thự: diện tích ≥ 400m2 và kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 12m đối với đường chính; diện tích ≥ 250m2 và kích thước cạnh tiếp giáp đường ≥ 10m đối với đường hẻm.

Về kích thước chiều sâu đảm bảo ≥ 6m (không tính khoảng lùi) đối với khu vực đã có quy định khoảng lùi; ≥ 10m đối với khu vực chưa có quy định khoảng lùi.

 

Đất ở tại nông thôn ( thuộc các xã )

Trường hợp chưa có định dạng kiến trúc nhà ở thì diện tích tối thiểu là ≥  72m2 và kích thước cạnh tiếp giáp đường  4,5m.

Về kích thước chiều sâu đảm bảo 6m (không tính khoảng lùi ) đối với khu vực đã có quy định khoảng lùi; 10m đối với khu vực chưa có quy định khoảng lùi.

Đất nông nghiệp

Khu vực đô thị: diện tích tối thiểu 500m2.

Khu vực nông thôn: diện tích tối thiểu 1000m2.

Đảm bảo kích thước cạnh tiếp giáp đường  10m.

Đất phi nông nghiệp và các loại đất khácViệc tách, hợp thửa phải căn cứ vào từng dự án, quy hoạch chi tiết đã được thỏa thuận, phê duyệt hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho từng trường hợp cụ thể.

 

 

Trình tự, thủ tục hồ sơ tách thửa

Bước 1: Nộp hồ sơ tách thửa đất

Theo khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT thì hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị tách thửa (theo mẫu)
  • Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai đo đạc địa chính để chia tách thửa đất và chuyển Bản trích đo thửa đất mới tách cho người sử dụng đất;

Bước 3: Thực hiện ký kết hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và có công chứng hoặc chứng thực và nộp cho Văn phòng đăng ký đất đai;

Bước 4: Thực hiện thủ tục đăng ký biến động đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Thời hạn tách thửa

Thời hạn thực hiện tách thửa: không quá 15 ngày.

Ngoài ra, trường hợp tặng cho đất giữa con đẻ và cha thì sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ.

Vui lòng xem thêm thông tin tại đây

Có thể bạn quan tâm