Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát xin sử dụng đất thực hiện dự án tại phường Phú Mỹ, quận 7
Văn bản số 5762/VP-DDT ngày 03/07/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc
  • 10-07-2019
  • Theo Hiệp Hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh
  • Dự thảo Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tạm cư và tái định cư các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư bị hư hỏng nặng, nguy hiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
    Thông báo số 396/TB-VP ngày 03/07/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông báo
  • 09-07-2019
  • Theo Hiệp Hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh
  • Danh mục tin tức
    Các tỉnh thành